VIDEO Letziones De Sardu
Letziones De Sardu
S'indicativu de su verbu Timere - Letziones a Iscola de Sardu (70/90)
In custa puntada: S'indicativu de su verbu Timere Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su ...
Letziones De Sardu
S'indicativu de su verbu Timere - Letziones a Iscola de Sardu (71/90)
In custa puntada: S'indicativu de su verbu Timere Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su ...
Letziones De Sardu
Sa sintassi de sos numenes - Letziones a Iscola de Sardu (72/90)
In custa puntada: Sa sintassi de sos numenes Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letzion...
Letziones De Sardu
Su congiuntivu de su verbu timmere - Letziones a Iscola de Sardu (73/90)
In custa puntada: Su congiuntivu de su verbu timmere Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su...
Letziones De Sardu
Sintassi sos complementos - Letziones a Iscola de Sardu (74/90)
In custa puntada: Sintassi sos complementos Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letziones...
Letziones De Sardu
Su condizionale de su verbu timmere - Letziones a Iscola de Sardu (75/90)
In custa puntada: Su condizionale de su verbu timmere Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. ...
Letziones De Sardu
Sintassi de sos cumplementos - Letziones a Iscola de Sardu (76/90)
In custa puntada: Sintassi de sos cumplementos Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Let...
Letziones De Sardu
Sintassi de s'articulu - Letziones a Iscola de Sardu (77/90)
In custa puntada: Sintassi de s'articulu Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letziones,...
Letziones De Sardu
Sa fine de su Verbu Timmere - Letziones a Iscola de Sardu (78/90)
In custa puntada: Sa fine de su Verbu Timmere Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letzi...
Letziones De Sardu
Sintassi de s'agetivu - Letziones a Iscola de Sardu (79/90)
In custa puntada: Sintassi de s'agetivu Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letziones, ...
Letziones De Sardu
S'indicativu de verbu Finire - Letziones a Iscola de Sardu (80/90)
In custa puntada: S'indicativu de verbu Finire Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su proget...
Letziones De Sardu
Sintassi de agetivos e pronomes - Letziones a Iscola de Sardu (81/90)
In custa puntada: Sintassi de agetivos e pronomes Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su proge...
Letziones De Sardu
Sintassi de sos verbos - Letziones a Iscola de Sardu (82/90)
In custa puntada: Sintassi de sos verbos Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letziones, A is...
Letziones De Sardu
Su Verbo Finire su congiuntivu - Letziones a Iscola de Sardu (83/90)
In custa puntada: Su Verbo Finire su congiuntivu Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu...
Letziones De Sardu
Sas Festas de sa Sardinna - Letziones a Iscola de Sardu (84/90)
In custa puntada: Sas Festas de sa Sardinna Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letziones...
Letziones De Sardu
Su condizionale de su verbu finire - Letziones a Iscola de Sardu (85/90)
In custa puntada: Su condizionale de su verbu finire Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su...
Letziones De Sardu
Su carrasegare sardu - Letziones a Iscola de Sardu (86/90)
In custa puntada: Su carrasegare sardu Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letziones, A iscola...
Letziones De Sardu
Su carrasegare sardu - Letziones a Iscola de Sardu (87/90)
In custa puntada: Su carrasegare sardu Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letziones, A iscola...
Letziones De Sardu
Sas Festas de sa Sardinna - Letziones a Iscola de Sardu (88/90)
In custa puntada: Sas Festas de sa Sardinna Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letziones...
Letziones De Sardu
Sas Festas de sa Sardinna - Letziones a Iscola de Sardu (89/90)
In custa puntada: Sas Festas de sa Sardinna Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letziones...
Letziones De Sardu
Ringraziamentos - Letziones a Iscola de Sardu (90/90)
In custa puntada: Ringraziamentos Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letziones, A iscola de sardu ...
Letziones De Sardu
Creschere e pezzorare sas paragulas - Letziones a Iscola de Sardu (24/90)
In custa puntada: Creschere e pezzorare sas paragulas Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. ...
Letziones De Sardu
Su Congiuntivu de su Verbu Essere - Letziones a Iscola de Sardu (25/90)
In custa puntada: Su Congiuntivu de su Verbu Essere Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su p...
Letziones De Sardu
Sos Agetivos Indefinios - Letziones a Iscola de Sardu (26/90)
In custa puntada: Sos Agetivos Indefinios Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letziones, A ...

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits