VIDEO Letziones De Sardu
Letziones De Sardu
Su Verbu Aere - Letziones a Iscola de Sardu (47/90)
In custa puntada: Su verbu Aere. Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letziones, A iscola de sardu chere...
Letziones De Sardu
Sos triballos - Letziones a Iscola de Sardu (48/90)
In custa puntada: Sos triballos Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letziones, A iscola de sardu cher...
Letziones De Sardu
Su Verbu Aere - Letziones a Iscola de Sardu (49/90)
In custa puntada: Su Verbu Aere Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letziones, A iscola de sardu cher...
Letziones De Sardu
Sas congiuntziones - Letziones a Iscola de Sardu (46/90)
In custa puntada: Sas congiuntziones Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letziones, A iscola de ...
Letziones De Sardu
Sos Triballos - Letziones a Iscola de Sardu (50/90)
In custa puntada: Sos triballos Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letziones, A iscola de sardu cher...
Letziones De Sardu
S'Accentu - Letziones a Iscola de Sardu (51/90)
In custa puntada: S'accentu.  Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letziones, A iscola de sardu chere...
Letziones De Sardu
S'elisione de sas vocales e s'apostrofo - Letziones a Iscola de Sardu (52/90)
In custa puntada: S'elisione de sas vocales e s'apostrofo Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda.
Letziones De Sardu
S'indicativu de cantare In custa puntada: s'indicativu de cantare - Letziones a Iscola de Sardu (53/90)
In custa puntada: S'indicativu de cantare In custa puntada: s'indicativu de cantare Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presenta...
Letziones De Sardu
Sa Z e su TZ - Letziones a Iscola de Sardu (54/90)
In custa puntada: Sa Z e su TZ Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letziones, A iscola de sardu cheret...
Letziones De Sardu
Sas Consonantes Surdas c,p,t,f - Letziones a Iscola de Sardu (55/90)
In custa puntada: Sas consonantes surdas c,p,t,f Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letz...
Letziones De Sardu
Su verbu cantare, s'indicativu - Letziones a Iscola de Sardu (56/90)
In custa puntada: Su verbu cantare, s'indicativu Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su pr...
Letziones De Sardu
Sas consonantes mobiles - Letziones a Iscola de Sardu (57/90)
In custa puntada: Sas consonantes mobiles Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letziones, A ...
Letziones De Sardu
Sas consonantes finales - Letziones a Iscola de Sardu (58/90)
In custa puntada: Sas consonantes finales Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letziones, A iscol...
Letziones De Sardu
Sas consonantes finales - Letziones a Iscola de Sardu (59/90)
In custa puntada: Sas consonantes finales Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letziones, A iscola de sardu cheret...
Letziones De Sardu
Sa consonante finale N - Letziones a Iscola de Sardu (60/90)
In custa puntada: Sa consonante finale N Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letziones, A is...
Letziones De Sardu
Su Vestire I - Letziones a Iscola de Sardu (61/90)
In custa puntada: Su Vestire I Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letziones, A iscola de sardu cheret...
Letziones De Sardu
Sa consonante finale T - Letziones a Iscola de Sardu (62/90)
In custa puntada: Sa consonante finale T Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letziones, A is...
Letziones De Sardu
Su vestire II - Letziones a Iscola de Sardu (63/90)
In custa puntada: Su vestire II Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letziones, A iscola de sardu che...
Letziones De Sardu
Su condizionale de su verbu cantare - Letziones a Iscola de Sardu (64/90)
In custa puntada: Su condizionale de su verbu cantare Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. ...
Letziones De Sardu
Su vestire III - Letziones a Iscola de Sardu (65/90)
In custa puntada: Su vestire III Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letziones, A iscola de sardu ch...
Letziones De Sardu
Sos numenes colletivos - Letziones a Iscola de Sardu (66/90)
In custa puntada: Sos numenes colletivos Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letziones, A is...
Letziones De Sardu
Fine verbu cantare - Letziones a Iscola de Sardu (67/90)
In custa puntada: Fine verbu cantare Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letziones, A iscola de ...
Letziones De Sardu
Sas esclamatziones - Letziones a Iscola de Sardu (68/90)
In custa puntada: Sas esclamatziones Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letziones, A iscola de ...
Letziones De Sardu
Sas esclamatziones - Letziones a Iscola de Sardu (69/90)
In custa puntada: Sas esclamatziones Letziones. A Iscola de Sardu est su programma presentadu dae Maria Barca chi bos imparat sa limba sarda. Su progetu Letziones, A iscola de ...

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits